Gizlilik Politikası ve Bilgi Güvenliği

Kırsan Asansör, müşteri ve kullanıcılardan sağlanan kişisel/özel bilgilerinin gizliliğine ve kanuna uygun şekilde işlenmesine büyük önem vermektedir. Kırsan Asansör bu kapsamda AB’nin "Elektronik İletişim Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Mahremiyetin Korunması”na ilişkin 2002/58/EC sayılı direktifinde belirtilen temel prensipleri, Türkiye’de henüz bu konudaki kanuni düzenleme tamamlanmış olmamasına rağmen benimsemiştir. Kırsan Asansör, üçüncü şahıslar ve kurumlardan aldığı bilgileri,  aşağıdaki prensipler ile saklamakta ve işlemektedir:

Kırsan Asansör, elde ettiği bilgileri iyi niyet çerçevesinde ve kanunlara uygun şekilde kullanır.
Kırsan Asansör, elde ettiği bilgileri, açıkça belirlenmiş amaçlara yönelik olarak toplar ve kullanır.
Kırsan Asansör, kullanım amacına yönelik ve uygun kapsamda bilgi toplar.
Kırsan Asansör, bilgi kayıtlarının doğru ve güncel tutulması için gerekli önlemleri alır.
Kırsan Asansör, uygulama alanına göre, veri sahiplerinin, ilgili kayıtlara erişimi, güncellemesi veya veriye ulaşımı engelleyebilmesi için gerekli imkanları sağlayacaktır.


Kırsan Asansör, müşterilerinin özel tercihleri ile ilgili bilgileri, kullanımı ve verilen servislerle ilgili işlemler için gerekli olduğu süre için elinde tutacaktır.
 

Kırsan Asansör, sadece aşağıdaki durumlarda bilgileri işleme tabi tutacaktır;
Veri sahibinin bilgilendirildikten sonra, açıkça ve belirlenebilir şekilde onay verdiği durumlarda.
Veri sahibinin talep ettiği bir sözleşmenin gerçekleştirilebilmesi için, bilginin işlenmesinin gerektiği durumlarda. Örnek olarak, bir satış sözleşmesini takiben, fatura hazırlanabilmesi için gerekli bilgilerin işlenmesi.
İşlemin yasal bir zorunluluk olduğu durumlarda.
Veri sahibinin hayati tehlikeye maruz kaldığı durumlarda, kişinin hayatının korunabilmesi için gerekli işlemlerde.
İşlemin gerçekleştirilmesi kamu yararını gerektiriyorsa veya işlem resmi makamlar tarafından (devlet, vergi, polis v.b.) gerçekleştiriliyorsa, veriyi işlemeye Kırsan Asansör’in kanunen yetkisi varsa.


Hassas Bilgiler

Kırsan Asansör, ırk ve etnik kökene ait bilgiler, politik fikirler, dini ve felsefi inançlar, sağlık ve cinsel tercihe ait bilgileri kayıtlarında tutmaz ve işleme tabi tutmaz.

Çerezlerin (Cookie) Kullanımı
Kırsan Asansör, müşteri ve kullanıcılarının bilgisayarlarına belli durumlarda çerez (cookie) yerleştirmektedir. Çerezler, bir web sitesi tarafından bilgisayarınıza gönderilen, ve çoğu durumda size özel bir tanımlayıcı içeren bilgisayar dosyalarıdır. Çerezler, aşağıdaki durumlarda Kırsan Asansör tarafından kullanım kolaylığı ve/veya ek güvenlik amacı ile kullanılmaktadırlar:

Müşteri veya kullanıcının kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapması gereken bölümlere kolay erişim amacı ile.
Müşteri veya kullanıcılarımızın servislerimizle ilgili tercihlerinin kayıtlı tutularak, gelecekte yapacakları işlemlerde kendilerine kolaylık sağlamak amacı ile.
Çevrimiçi özelleştirilmiş içerik sunulan bölümlerde, özel bilgilerin ne şekilde görüntüleneceğinin belirlenmesi amacı ile.
Çevrimiçi alışverişlerde, alışveriş sepeti ile ilgili bilgilerin tutulması amacı ile
Kırsan Asansör’in web sitesi ziyaretçileri ile ilgili istatistiki bilgilerini oluşturulabilmesi amacıyla.
Çevrimiçi güvenlik önlemleri amacı ile.

 

Kırsan Asansör, çerezleri kişisel bilgilerinizin ortaya çıkacağı şekilde kullanmamaktadır. Buna rağmen, çerez kullanımını engellemek isterseniz, bunu bilgisayarınızdaki web tarayıcısının ayarlar bölümünden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Çerezlere izin verilmemesi, Kırsan Asansör’da sağladığınız temel servislerin kullanımını engellemeyecektir.

Bilgi Güvenliği

Kırsan Asansör, kullanıcı ve/veya müşterileri tarafından sağlanan bilgilerin güvenliğine büyük hassasiyet göstermektedir. Bu amaçla,

Kırsan Asansör, müşterilerinin sağladığı bilgilerin güvenliği için, gerekli fiziksel, elektronik ve prosedürel önlemleri almaktadır.
   

Kırsan Asansör, müşterilerinden web üzerinden aldığı ve yüksek öneme sahip bilgileri (finansal bilgiler, kredi kartı bilgileri v.b.), Güvenli Soket Katmanı (Secure Socket Layer, SSL) teknolojisi ile şifrelenmiş web sayfaları aracılığı ile toplamaktadır. Böylece, iletilen bilgilerin, Internet üzerinden kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilerek kullanılması ihtimali en düşük seviyeye indirilmektedir.
   

Kırsan Asansör müşterilerinden aldığı ve yüksek öneme sahip bilgileri (finansal bilgiler, kredi kartı bilgileri v.b.), kendi sistemlerinde özel şifrelenmiş yapıda saklamaktadır. Böylece, bu bilgilerin kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda bile, kullanımı mümkün olamamaktadır.
   

Kırsan Asansör, gerekli durumlarda, elektronik anahtar kullanımı ile müşterilerinin bilgi güvenliğini sağlamaktadır.
   

Kırsan Asansör’un, müşterilerinden aldığı bilgilere, sadece kullanım amacına yönelik olarak, ilgili personel tarafından erişim gerçekleştirilebilmektedir.

Ara

Anket

Asansör Bakımını Yaptırıyormusunuz ?
Evet
Hayır
Seyrek
Sonuçları göster

Sosyal Medyada Biz